Anton Swillens

 

ACHTERGROND

Anton startte in 2021 als PhD-Researcher binnen het Strategisch Basis Onderzoek 'HOUSE'. Hij onderzoekt de invloed van innovatieve woonconcepten op het subjectief welbevinden van huidige en toekomstige ouderen. Voor meer informatie, kan u de HOUSE-website raadplegen. 

 

Anton behaalde in 2017 een master in de Agogische Wetenschappen, afstudeerrichting Sociale Agogiek, aan de Vrije Universiteit Brussel. Na zijn studies werkte hij gedurende 4 jaren binnen diverse functies, variërend van HR Consultant, Adviseur Mens en Organisatie, Business Intelligence, Functioneel Analist en Vertrouwenspersoon. Hij was werkzaam binnen de banksector, overheidsbedrijven, nationale en internationale organisaties.  

 

Anton heeft een passie voor onderzoek naar hoe het leven van kwetsbare groepen in de samenleving kan verbeterd worden. Momenteel vertaalt zich dat in een concrete interesse omtrent de gebouwde omgeving en de invloed hiervan op het subjectief welbevinden van oudere volwassenen. Vanuit zijn academische achtergrond en eigen ervaring met verbouwen, begeleidt hij daarnaast ook nog oudere volwassenen bij de aanpassing van hun woning.  

KERNPUBLICATIES

  • Swillens, A. (2017). Voor altijd thuis!? Een exploratief onderzoek naar omgevingskwetsbaarheid bij Vlaamse ouderen (Masterproef, Agogische Wetenschappen, Vrije Universiteit Brussel).  

 

Voor een volledig overzicht zie Pure Databank  

ORCID: https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-2512-0768 

ONDERZOEKSEXPERTISE

  • Omgevingskwetsbaarheid 
  • Ageing well in the right place 
  • Wonen en (subjectief) welbevinden 
  • Statistische analyse (SPSS)  
  • Systematische literatuurstudie

GET IN TOUCH