Welkom op de website van het Society and Ageing Research Lab (SARLab)

Het Society and Ageing Research Lab aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) voert onderzoek naar “ageing well in the right place” en speelt in op opkomende, kritische uitdagingen in onderzoek, beleid en praktijk rond ouderen en ouder wordenHet huidig onderzoek kan worden gekaderd binnen de sociale gerontologie met focus op drie onderzoeksthema's: ‘sociale relaties en maatschappelijke participatie’, ‘zorg en zorgzame buurten, enwonen en woonomgeving’. De drie onderzoeksthema’s worden gekenmerkt door vier gemeenschappelijke invalshoeken: belang van de buurt, een levensloopbenadering, aandacht voor uitsluiting, achterstelling en ongelijkheid, en participatieve onderzoekskaders.