Society and ageing research lab

Welkom op de website van het Society and Ageing Research Lab (SARLab)

Het Society and Ageing Research Lab aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) voert onderzoek naar “ageing well in the right place” en speelt in op opkomende, kritische uitdagingen in onderzoek, beleid en praktijk rond ouderen en ouder wordenHet huidig onderzoek kan worden gekaderd binnen de sociale gerontologie met focus op drie onderzoeksthema's: ‘sociale relaties en maatschappelijke participatie’, ‘zorg en zorgzame buurten, enwonen en woonomgeving’. De drie onderzoeksthema’s worden gekenmerkt door vier gemeenschappelijke invalshoeken: belang van de buurt, een levensloopbenadering, aandacht voor uitsluiting, achterstelling en ongelijkheid, en participatieve onderzoekskaders.

   

  GEZOCHT: 

  60-plussers voor onderzoek over de impact van wel/geen kinderen op welzijn

  Voor ouderen zijn hun kinderen vaak een belangrijke schakel in hun sociale netwerk. Wat is de impact van het al dan niet hebben van kinderen op het welzijn van 60-plussers? In het kader van haar doctoraatsonderzoek, brengt Hannelore Stegen (Society and Ageing Research Lab, VUB) in kaart in welke mate 60-plussers welzijnsgevoelens ervaren en wat de mogelijke rol van het hebben van kinderen daarin is. Ook andere factoren die deze gevoelens mogelijks beïnvloeden, waaronder kwantiteit en kwaliteit van sociale contacten, burgerlijke status en partnerstatus worden bevraagd. Deelnemers aan dit onderzoek moeten minstens 60 jaar oud zijn, Nederlandstalig zijn en thuiswonen in Vlaanderen of in Brussel (dus niet in een woonzorgcentrum). Alle gegevens worden geanonimiseerd en vertrouwelijk behandeld.

  Wens je graag deel te nemen aan de survey? Dit kan via volgende link: https://vub.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_8puRP5WDEnXGMXI.

  Voor meer informatie kan je Hannelore ook steeds contacteren door te mailen naar hannelore.stegen@vub.be of te bellen naar +32 477 09 94 12.