WONEN EN WOONOMGEVING

De invloed van de woning op het subjectief welbevinden van huidige en toekomstige generaties ouderen. Project gefinancierd door FWO.  

Grootschalig Europees onderzoeksproject rond "Ageing, Place and Home". 

Onderzoek naar de drempels tot woningrenovatie. Doel is eenvoudige en effectieve tools te ontwikkelen die renovatietrajecten toegankelijker maken. Project gefinancierd door FEDER ‘Living Labs Brussels Retrofit’. 

Onderzoek naar de ontwikkeling van innovatieve kleinschalige woonmodellen en zorgberoepen voor ouderen in Brussel. Gesubsidieerd door ‘Innovative Brussels Care’ programma van Innoviris met co-financiering van ‘Innoverende Stedelijke Netwerken’ van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). 

Onderzoek naar een door de gemeenschap geleid en ontworpen huisvestingsproject dat sociaaleconomisch gemengd, multicultureel, intergenerationeel en gendersensitief is. Gefinancierd door Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Dit is een oplijsting van projecten onder coördinatorschap van prof. De Donder, prof. Dury of prof. Smetcoren. Voor 2022 werden hun projecten opgezet vanuit de onderzoeksgroep Belgian Ageing Studies, onder meer gekend van de ouderenbehoefteonderzoeken, o.l.v. Dominique Verté en Nico De Witte.