IN DE MEDIA

01.04.2024 Dikmans, B. & Vercauteren, T. Drempels voor maatschappelijk engagement van ouderen. Actueel.

 

08.03.2024, Stegen, H., Dierckx, E. & De Donder, L. Zijn ouderen zonder kinderen echt zo eenzaam? Geron.

‘Zonder kinderen word je eenzaam oud’, zo luidt het cliché. Is dat echt zo? Hannelore Stegen en collega’s onderzoeken welke gebeurtenissen in het leven een invloed hebben op eenzaamheid bij ouderen die kinderloos zijn.

 

01.12.2023, De Donder, L., Bassens, D. 'Zonder de zorgsector kunnen we niet leven' Sociaal.Net.

 

02.11.2023, Dury, S. We moeten meer praten over verlies en rouw. Actueel. 

 

22.10.2023, De Donder, L., Bassens, D. 'Plaats de zorg in het middelpunt van de economie'. Knack.

 

12.09.2023, Marynissen, S. 'Detentie: daar zit muziek in'. Kennismakers.

 

03.07.2023, De Witte, J., Heylen, L., De Donder, L., Gryp, D., Schepers, W., Häussermann, F. & Van Regenmortel, T. ‘Eenzaamheid gaat ook over de kwaliteit van je woonomgeving’. Sociaal.Net.

 

23.06.2023, Häussermann, F. 'Is eenzaamheid gelinkt aan de buurt waarin we wonen? 'Het is een maatschappelijk probleem'. Bruzz.

 

22.06.2023, Brosens, D., Croux, F., Degraeve, L. ‘Wie geen Nederlands spreekt, staat ook in de gevangenis aan de zijlijn’. Sociaal.Net.

 

20.06.2023, Häussermann, F., De Donder, L. A Lonely Planet: “Eenzaamheid is niet met een pilletje op te lossen.” VUB Today.

 

13.12.2022, Hoens, S., Smetcoren, A-S., De Donder, L. Buitenlandse inwonende zorgverleners als alternatief voor de klassieke ouderenzorg. Geron.

De diverse zorgvragen van ouderen in België worden niet beantwoord in het huidige formele zorgaanbod. Daarom zoeken ouderen naar alternatieve zorgvormen. Een daarvan is het laten inwonen van buitenlandse zorgverleners, al heeft dat complexe gevolgen. Hoewel ouderen een antwoord vinden op hun zorgvragen, lopen inwonende zorgverleners een risico op precaire werkomstandigheden. 

 

18.11.2022, De Donder, L. Zorgzame buurten; model voor de zorg van de toekomst. ZorgSaamWonen.

 

28.10.2022, Stegen, H. Kinderwens - aflevering 1: Kiezen voor kinderen? De Maakbare Mens.

 

19.10.2022, Stegen, H. (M)otherhood. Goed gevoel. 

 

15.09.2022, De Donder, L., Hoens, S., Stegen, H., Kint, O., & Smetcoren, A-S. Zorgzame buurten komen er niet vanzelf. Geron.

In een zorgzame buurt kan iedereen in de eigen vertrouwde omgeving blijven wonen, ongeacht de zorgnoden. Liesbeth De Donder en haar onderzoeksteam aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) onderzochten de bouwstenen van een zorgzame buurt en plaatsen een aantal kritische kanttekeningen bij de huidige invullingen van het concept.

 

14.09.2022, Hoens, S. Buitenlandse inwonende zorgverleners vullen leemtes zorgaanbod op, maar er is een keerzijde. Sociaal Net.

 

28.07.2022, Hoens, S. Onderzoek naar hulp voor ouderen in Brussel: ‘Zorgverleners moeten meer de straat op’. Bruzz. 

In 2011 bedroeg het aantal Brusselse vijfenzestigplussers met een migratieachtergrond achtentwintig procent. Tien jaar later is dat ruim veertig procent. Maar zorgbehoevende Brusselse ouderen vinden niet altijd de weg naar zorginstellingen. "Cultuursensitieve zorg verlenen betekent ook buiten de deuren van de zorginstelling werken,” stelt VUB-onderzoekster Sylvia Hoens.

 

27.07.2022, Hoens, S. Alternatieve zorgmedewerkers vullen leemtes op. Zorgmagazine.

Alternatieve zorgmedewerkers worden in het huidige zorgsysteem ondergewaardeerd, zo blijkt uit onderzoek aan de VUB. Inwonende buitenlandse zorgverleners en community health workers spelen nochtans een vitale rol en vullen leemtes in het formele zorgaanbod op. 

 

25.07.2022, Hoens, S. ‘Au pairs van de ouderenzorg verdienen erkenning en fair loon’. De Standaard.

Vroeg u zich af wie de nieuwe huisgenote van uw ouder wordende buurvrouw is? Misschien is het een zorgverlener uit het buitenland. Er is meer erkenning en een specifiek statuut voor deze mensen nodig, zegt Sylvia Hoens (VUB). 

 

23.06.2022, Smetcoren, A-S., & De Donder, L. CALICO: Een nieuwe manier van wonen in de stad. Geron.

Net als andere grote Europese steden, kent het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een stedelijke huisvestingsproblematiek die voornamelijk de meest kwetsbare bewoners raakt. Deze wooncrisis kenmerkt zich door hoge vastgoed- en huurprijzen en een tekort aan sociale woningen. Heel wat mensen, waaronder gezinnen met een laag inkomen, ouderen, éénoudergezinnen, vrouwen etc. hebben hierdoor minder toegang tot goede en betaalbare huisvesting. Deze problematiek in combinatie met andere stedelijke uitdagingen, zoals demografische tendensen (vb. vergrijzende bevolking) en drempels in toegang tot gezondheidszorg, vraagt om innovatieve woonoplossingen, aangepast aan de specifieke noden van stedelijke bewoners. 

 

Juni 2022, De Donder, L. De toekomst: ouderen dragen nog bij aan de maatschappij. VVSG Lokaal.

Ouderen zijn op rust, ze dragen niet meer bij, maar kosten de maatschappij veel centen. We spreken over een vergrijzingstsunami. Professor Liesbeth De Donder gaat in tegen dit stereotiepe denken over de rol van ouderen.

 

03.05.2022, De Donder, L. Als je bang bent van je eigen kind: oudergeweld is in opmars. Het Laatste Nieuws.

Oudermishandeling is een vorm van familiaal geweld van een kind op zijn ouder(s). Dat gaat van een thuiswonende minderjarige tot volwassen kinderen. Ook mantelzorgers die geweld plegen op hun ouder(s) behoren tot dit thema. Daarin is prof. Liesbeth De Donder (VUB) gespecialiseerd.

 

29.04.2022, Dury, S., & De Donder, L. ‘Ziekte en rouw verdienen aandacht in zorgzame buurten’. Sociaal.net. 

Thema’s als rouw, sterven en ernstige ziekte horen bij het leven. Toch vinden we het moeilijk om erover te praten, laat staan ermee om te gaan. Zorgzame buurten kunnen die thema’s mee uit de taboesfeer halen door te bouwen aan een ‘Compassionate Community’. 

 

10.03.2022, Duppen, D. & Baert, V. Ageism, een plaat die ooit grijsgedraaid zal zijn. Geron. 

Ageism, de overkoepelende term voor leeftijdsdiscriminatie, stereotype denken en vooroordelen naar een bepaalde leeftijdsgroep, treft alle leeftijden en neemt tijdens de levensloop verschillende vormen aan. In dit artikel brengen we de gevolgen op lange termijn en de nodige oplossingen in kaart. 

 

23.02.2022, Dikmans, B., Vercauteren, T., & Stegen, H. Het leven als een boek: het belang van levensverhalen voor de sociale wetenschap. VUB Today.

Op zondag 20 maart, tijdens ‘World Storytelling Day’ of ‘Wereldverteldag’, werd er wereldwijd de kunst van verhalen vertellen gevierd door zowel luisteraars als vertellers. Verhalen brengen mensen dichter bij elkaar en worden doorverteld van de ene generatie op de andere. Ook in de sociale wetenschappen worden levensverhalen verteld. Enkele onderzoekers van de vakgroep Educatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) stellen levensverhalen centraal in hun onderzoek over ouderen en leggen hun oor te luisteren bij verschillende ouderen die gepassioneerd vertellen over hun leven. 

 

Februari 2022, De Donder, L. Podcast: ‘Hebben oude mensen nog nut?’ Universiteit van Vlaanderen.

Volgens sommige Japanse legenden werden ouderen naar een berg gebracht om daar in alle rust te sterven. Hun tegenhangers bij de Vikings zouden zich zelfs van kliffen gooien wanneer ze niet meer konden bijdragen aan de groep. Die praktijken kennen wij gelukkig niet, maar toch worden ouderen soms aanzien als een last. Klopt dat wel of hebben oude mensen wel nog hun nut? Professor agogiek Liesbeth De Donder zocht het voor ons uit. 

 

24.08.2021, De Donder, L. Ouderenmis(be)handeling: ‘We zien ouderen te vaak als een hulpeloze, afgetakelde groep’. Knack.

Van onze 60-plussers is 1 op de 6 het slachtoffer van ouderenmis(be)handeling. Slechts een kleine minderheid van de gevallen wordt gemeld. 

 

Juli, 2021, De Donder, L., Hoens, S., Stegen, H., Kint, O., & Smetcoren, A-S. Lokaal samenwerken in zorgzame buurten. Actueel.

Zowel vanuit de Vlaamse overheid als bij lokale besturen, het verenigingsleven en individuele burgers groeit er heel wat enthousiasme voor buurtgerichte zorg en zorg- zame buurten. Zo lanceerde Minister Beke in juni 2021 nog een projectoproep voor 100 zorgzame buurten. Ook het Fonds Dr. Daniël De Coninck ondersteunde de afge- lopen twee jaar 35 projecten. Het onderzoeksteam Agogische Wetenschappen van de VUB nam deze projecten onder de loep en ging na wat de ervaren meerwaarden en succesfactoren waren. Een zorgzame buurt ontstaat immers niet vanzelf. 

 

10.06.2021, De Donder, L. Maltraitance des personnes âgées, un échec sociétal . Le Vif. 

Een op de zes personen ouder dan 60 is slachtoffer van ouderenmis(be)handeling. Slechts een klein deel van de gevallen wordt gerapporteerd.

 

19.04.2021, Berdai Chaouni, S. Ouderenzorg moet meer aandacht hebben voor uitsluitingsmechanismen. Sociaal.Net.

Er zijn steeds meer ouderen met migratieroots. Maar niet in het woonzorgcentrum. Onderzoeker Saloua Berdai pleit voor een proactief beleid en meer aandacht voor onzichtbare uitsluitingsmechanismen zoals racisme. 

 

09.09.2020, Dury, S. Net met pensioen. De verschuiving van tijdsinvulling van jonggepensioneerden in Vlaanderen. Geron.

Met pensioen gaan is een belangrijke levensgebeurtenis waar veel bij komt kijken. Hoewel er relatief veel onderzoek is gedaan naar vrijetijdsbesteding en sociale participatie door gepensioneerden, is er veel minder bekend over hoe mensen die recent gepensioneerd zijn de plots toegenomen vrije tijd invullen. Deze bijdrage laat zien hoe maatschappelijke participatie en vrijetijdsbesteding veranderden in de overgang van werk naar pensioen. 

 

03.04.2020, Dury, S. Omdat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten, kunnen we ons beter inleven in een ander. Radio 1.

Wat maakt dat we nu wél met z'n allen zo solidair zijn? Dat heeft VUB onderzocht: "Het feit dat we hier allemaal samen, hetzelfde meemaken, maakt dat we ons beter kunnen inleven."

 

April 2020, Stegen, H. Huisje-tuintje-kindje: niet zo vanzelfsprekend? Actueel.

In het kader van haar masterproef Agogische wetenschappen, ging Hannelore Stegen in gesprek met enkele bewust kinderloze ouderen, die elk hun eigen redenen hadden om niet voor kinderen te kiezen. Ondanks het feit dat deze beslissing gemis met zich kan meebrengen, blijken zij meestal geen spijt te hebben van hun keuze en ervaren sommigen zelfs een gevoel van opluchting. 

 

April 2020, Dury, S. Solidariteit in tijden van corona. UPV-Toekomsttalks.

De UPV-talks 3: Prof. dr. Sarah Dury, VUB: Solidariteit in tijden van corona. Welke veerkracht heeft onze maatschappij in dit crisismoment? 

 

03.09.2019, Stegen, H. Bewust kinderloze mensen hebben geen spijt van hun keuze. De Morgen. 

Onderzoek aan de VUB toont aan dat mensen die er bewust voor kiezen om geen kinderen op de wereld te zetten daar zelden of nooit spijt van hebben, ook niet als de eenzaamheid als gevolg van die kinderloze status soms de kop opsteekt. 

 

03.09.2019, Stegen, H. Studie bij zestigplussers bewijst: wie niet voor kinderen kiest, heeft daar zelden of nooit spijt van. Het Nieuwsblad. 

Wie ervoor kiest een kinderloos bestaan te leiden, heeft daar zelden of nooit spijt van. Dat blijkt uit onderzoek van Hannelore Stegen, die haar masterthesis aan de VUB aan het onderwerp wijdde. De onderzoekster kon vier verschillende profielen onderscheiden bij bewust kinderloze zestigplussers. 

 

03.09.2019, Stegen, H. Zestigplussers die bewust kinderloos bleven, hebben daar zelden of nooit spijt van. Gazet van Antwerpen.

Wie ervoor kiest een kinderloos bestaan te leiden, heeft daar zelden of nooit spijt van. Dat blijkt uit onderzoek van Hannelore Stegen, die haar masterthesis aan de VUB aan het onderwerp wijdde. De onderzoekster kon vier verschillende profielen onderscheiden bij bewust kinderloze zestigplussers. 

 

03.09.2019, Stegen, H. Toelichting rond masterproefonderzoek bewust kinderloze 60-plussers (tv-interview). Gert Late Night (VIER).

 

03.09.2019, Stegen, H. Toelichting rond masterproefonderzoek bewust kinderloze 60-plussers (radio-interview). Nieuwe feiten (Radio 1).

 

03.09.2019, Stegen, H. Les personnes qui décident de ne pas avoir d’enfants ne regrettent pas leur choix. Le Vif.

Een studie van de Vrije Universiteit Brussel toont aan dat mensen die ervoor kiezen om kinderloos te blijven, daar zelden of nooit spijt van hebben, zelfs als ze zich in een situatie van eenzaamheid bevinden.

 

02.09.2019, Stegen, H. Studie doorbreekt taboe: bewust kinderloze mensen hebben geen spijt van hun keuze. Het Laatste Nieuws. 

‘Heb je geen schrik dat je ooit spijt zult krijgen?’ Wie bewust beslist om geen kinderen te krijgen, kan op tegenwind en een heleboel vervelende vragen rekenen. Een onderzoek van de VUB voorziet nu een antwoord: néén. Uit de studie blijkt dat mensen die geen groot gezin willen stichten, daar zelden of nooit spijt van hebben.  

 

02.09.2019, Stegen, H. Onderzoek VUB: bewust kinderloze mensen hebben geen spijt van hun keuze. Knack. 

Onderzoek aan de VUB toont aan dat mensen die er bewust voor kiezen om geen kinderen op de wereld te zetten daar zelden of nooit spijt van hebben, ook niet als de eenzaamheid als gevolg van die kinderloze status soms de kop opsteekt. 

 

02.09.2019, Stegen, H. "Bewust kinderloze mensen hebben geen spijt van hun keuze". Metro.

Uit een onderzoek kwamen vier profielen van kinderloze mensen naar voren. «De meest uitgesproken types zijn maatschappijkritische mensen, die vinden dat het niet meer kan om kinderen te krijgen», zegt onderzoekster Hannelore Stegen. "Er is volgens die mensen al te veel volk op de wereld. Bovendien claimen ze dat een kind krijgen de grootst mogelijke ecologische voetafdruk tot gevolg heeft, die je als mens kan creëren." 

 

September 2019, Berdai Chaouni, S., Claeys, A., De Donder, L. Geloof beïnvloedt hoe iemand dementie beleeft. Sociaal.Net.

Bij mensen die gelovig zijn, is religie een belangrijke factor in hoe ze dementie en dementiezorg beleven. 

 

April 2019, Van Regenmortel, S. Dr. Sofie van Regenmortel pleit voor een bredere benadering van het begrip armoede. Primo. 

 

25.10.2018, Berdai Chaouni, S., Claeys, A. Older migrants have the right to be treated with respect: respect of their age, and respect of their culture. Ageing Equal.

The ‘othering’ of older migrants in Western societies is common, also when one encounters care professionals. Saloua Berdai Chaouni and Ann Claeys investigate the experience of older migrants living with dementia and in need of care in Belgium. 

 

18.10.2019, Berdai Chaouni, S. Claeys, A. Dementie speelt verstoppertje bij Ali en Antonio. Sociaal.Net.

Dementie bij ouderen met migratieroots blijft onder de radar. De standaard diagnose-instrumenten schieten voor hen te kort. Dat heeft ingrijpende gevolgen voor zorg en ondersteuning van deze ouderen en hun mantelzorgers. 

 

Juli 2018, D-Scope Consortium. Preventie van kwetsbaarheid bij ouderen. Actueel.

an velen. Dit op een kwaliteitsvolle ma- nier doen komt soms in het gedrang. Om ouderen, hun mantelzorgers, zorginstan- ties en overheden te ondersteunen bij de ontwikkeling van buurtgerichte zorg, met aandacht voor detectie en toeleiding van kwetsbare ouderen, werd de D-SCOPE methodiek ontwikkeld. Dit artikel geeft een overzicht van de verschillende stappen binnen het D-SCOPE model. 

 

Januari 2018, Van Regenmortel, S., De Donder, L. Oud en Out?! Sociale uitsluiting op latere leeftijd. Actueel.

Een van de doelstellingen van de Europa 2020-strategie is het reduceren van het aantal mensen in armoede of sociale uitsluiting met 20 miljoen. Hoewel er relatief veel onderzoeks- en beleidsaan- dacht gaat naar sociale uitsluiting, zijn het voornamelijk kinderen, jongeren en volwassenen op de arbeidsmarkt die cen- traal staan. Tegelijkertijd toont onderzoek aan dat ouderen vaker meer nadelen op verschillende levensdomeinen ervaren.