ONS TEAM

Het Society and Ageing Research Lab vertrekt vanuit de Agogische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. Het team is echter interdisciplinair samengesteld uit onderzoekers vanuit verschillende wetenschappelijke achtergronden zoals agogische wetenschappen, antropologie, gerontologie, orthopedagogie, sociaal werk, verpleegkunde en gezondheidswetenschappen. 

Academisch personeel

Liesbeth De Donder

Director Research Lab

Liesbeth leidt de onderzoeksgroep SARLab en de onderzoekslijn “zorg en zorgzame buurten”. 

Sarah Dury

Co-director Research Lab

Sarah leidt de onderzoekslijn over sociale relaties en maatschappelijke participatie.

An-Sofie Smetcoren

Co-director Research Lab

An-Sofie leidt de onderzoekslijn “wonen en woonomgeving”. 

Postdoctoraal onderzoekers

Sylvia Hoens

Senior Researcher

Sylvia voert onderzoek naar alternatieve zorgmedewerkers en maakt daarbij gebruik van participatieve evaluatiemethoden.  

Sofie Van Regenmortel

Senior Researcher

Sofie ondersteunt onderzoeksprojecten op statistisch vlak en doet onderzoek naar sociale uitsluiting bij ouderen. 

Daan Duppen

Senior Researcher

Daan onderzoekt zingeving op latere leeftijd. 

Onderzoekers

Bas Dikmans

PhD Researcher

Bas is een kwalitatieve onderzoeker die zich richt op maatschappelijk engagement van ouderen in twee achtergestelde buurten in Brussel.  

Hannelore Stegen

PhD Researcher

Hannelore onderzoekt eenzaamheid bij kinderloze ouderen. 

Anton Swillens

PhD Researcher

Anton onderzoekt welke invloed woningen hebben op het subjectief welbevinden van thuiswonende ouderen 

Toon Vercauteren

PhD Researcher

Toon onderzoekt maatschappelijk engagement van ouderen. Hij werkt voornamelijk met kwantitatieve onderzoeksmethoden.  

Ariane Vanbellinghen

PhD Researcher

Ariane onderzoekt wonen en welbevinden bij ouderen doorheen de levensloop.  

Hanne Bakelants

PhD Researcher

Hanne richt zich op de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de VUB als ‘Compassionate University’.

Suzannah D'Hooghe

PhD Researcher

Suzannah onderzoekt de rol van de woonomgeving op het bewegings- en voedingsgedrag bij volwassenen in socio-economisch kwetsbare posities. 

Octavia Kint 

PhD Researcher

Octavia is actie-onderzoeker rond zorgzame buurten in Brussel. 

Freya Häussermann

PhD Researcher

Freya onderzoekt de rol van de fysieke en sociale buurt op multidimensionele eenzaamheid bij volwassen.

Administratief personeel

Lieselot Degraeve

Medewerker kennisvalorisatie

Lieselot brengt onderzoek van de onderzoeksgroep tot bij professionals en het brede publiek. 

Geaffilieerde collega's

Saloua Berdai  

Vrijwillig wetenschappelijk medewerker

Saloua schreef haar doctoraat over dementie bij ouderen met een migratieachtergrond. 

Lise Switsers 

Vrijwillig wetenschappelijk medewerker

Lise schreef haar doctoraat over eenzaamheid bij ouderen vanuit een levensloopperspectief.  

Bram Fret 

Vrijwillig wetenschappelijk medewerker

Bram schreef zijn doctoraat over zorg en ondersteuning bij thuiswonende ouderen binnen het D-SCOPE project.  

Deborah Lambotte 

Vrijwillig wetenschappelijk medewerker

Deborah schreef haar doctoraat over zorgnetwerken bij thuiswonende, kwetsbare ouderen binnen het D-SCOPE project. Momenteel werkt ze als onderzoeker binnen het onderzoeksconsortium 360° Zorg en Welzijn op de HOGENT waar ze haar onderzoek naar mantelzorg en zorgnetwerken verder zet. 

Ann Claeys 

Vrijwillig wetenschappelijk medewerker

Ann bereidt een doctoraat voor over cultuursensitieve zorg en culturele competenties bij zorgprofessionals binnen het Diverse Elderly Care project. 

Mirte Clerix 

Joint PhD Researcher

Mirte schrijft momenteel aan haar doctoraat rond de invloed van collectiviteit en wonen op het welbevinden van ouderen binnen het HOUSE-project. Het betreft een joint-PhD met Universiteit Hasselt als hoofdinstelling. 

Sander Lambrix 

Joint PhD Researcher

Sander schrijft momenteel aan zijn doctoraat binnen het HOUSE-project. Het betreft een joint-PhD met Universiteit Hasselt als hoofdinstelling. 

Micheline Phlix 

Joint PhD Researcher

Micheline schrijft momenteel aan haar doctoraat rond ‘Ageing in the context of migration: integrating a sense of home & wellbeing in diversity-sensitive housing design’. Het betreft een joint-PhD met Universiteit Hasselt als hoofdinstelling.  

Yasemin Inaç 

Joint PhD Researcher

Yasemin is betrokken bij het Civisano-project. Het betreft een joint-PhD met Ugent als hoofdinstelling. 

Thomas Dawance 

Interdisciplinaire PhD-onderzoeker 

Thomas schrijft momenteel aan zijn doctoraat rond het CALICO-project. Het betreft een interdisciplinair doctoraat in samenwerking met COSMOPOLIS onderzoeksgroep van de VUB.  

Eva Dierckx 

Professor

Eva is professor binnen de vakgroep PSYC van de VUB en werkt daarnaast als stafmedewerker onderzoek bij de Alexianen Zorggroep Tienen. Binnen het SARLab was ze promotor van het D-SCOPE project en is promotor van verschillende PhD-onderzoekers rond eenzaamheid en psychisch welbevinden bij ouderen. 

Sara Marsillas  

Visiting Researcher (Spanje)

Sara schreef haar doctoraat rond Active Ageing. Binnen de Matia Gerontological Institute is ze gespecialiseerd in onderzoek naar eenzaamheid en zorginnovatie.  

Dorien Brosens 

Professor PALD 

Operationeel werkt SARLab nauw samen met de PALD onderzoeksgroep (Participatie en Leren in Detentie). Dorien voert onderzoek naar participatie en leren in detentie. Haar huidig FWO-postdoc-onderzoeksproject focust op peer participatie binnen gevangenissen.  

Silke Marynissen 

PhD Researcher PALD  

Operationeel werkt SARLab nauw samen met de PALD onderzoeksgroep (Participatie en Leren in Detentie). Silke schrijft momenteel haar doctoraat over participatieve muziekprogramma’s in detentie vanuit het perspectief van realistisch onderzoek.  

Leen Vandevelde

PhD Researcher PALD 

Operationeel werkt SARLab nauw samen met de PALD onderzoeksgroep (Participatie en Leren in Detentie). Leen werkt daar op het BRUG-project waar ze onderzoekt welke noden gedetineerden hebben om te kunnen reïntegreren. 

Lisa Van Hove

PhD Researcher

Lisa werkt aan een doctoraat rond 'Suïcidale en niet-suïcidale zelfverwonding bij oudere volwassenen’ (promotor: Prof. dr. Imke Baetens en dr. Steven Vanderstichelen). Zij is tevens tewerkgesteld als onderzoeksassistent bij het International Consortium on Self-injury in Educational Settings, lid van BRUCC en COCO, en werkzaam als klinisch psychologe.

Fernanda Juma

Visiting Researcher

Fernanda schrijft momenteel aan haar doctoraat over de gevolgen van de demografische vergrijzing in Europa, waarin kwesties als sociale uitsluiting en eenzaamheid op latere leeftijd aan bod komen. Zij is doctoraal onderzoeker aan het Department of Quantitative Methods (PHD in Economics: Instruments of Economic Analysis) van de University of the Basque Country (UPV/EHU).

Tess Hartland

Visiting Researcher 

Tess is een PhD-onderzoeker van de Universiteit van Manchester en onderzoekt hoe stedelijke omgevingen het gezond ouder worden van oudere vluchtelingen en asielzoekers kunnen ondersteunen. Ze verricht momenteel kwalitatief veldwerk in Brussel.

Joana Salles

Visiting Researcher 

Joana is een PhD-onderzoeker van de Universiteit van Manchester. Met behulp van audiovisuele onderzoeksmethoden onderzoekt ze hoe ouderen zich collectief organiseren rond de stedelijke commons om zich te verzetten tegen gentrificatie.

Alexis Creten

Vrijwillig wetenschappelijk medewerker

Alexis werkte als actie-onderzoeker op het Adhzis project, aan een innovatief model van inclusieve buurtzorg voor ouderen in de wijk Helmet in Schaarbeek

Honghui Pan

Vrijwillig wetenschappelijk medewerker

Honghui doet onderzoek naar welbevinden en eenzaamheid bij oudere, Chinese migranten.