ONS TEAM

Het Society and Ageing Research Lab vertrekt vanuit de Agogische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. Het team is echter interdisciplinair samengesteld uit onderzoekers vanuit verschillende wetenschappelijke achtergronden zoals agogische wetenschappen, antropologie, gerontologie, orthopedagogie, sociaal werk, verpleegkunde en gezondheidswetenschappen. 

Academisch personeel

Liesbeth De Donder

Director Research Lab

Liesbeth leidt de onderzoeksgroep SARLab en de onderzoekslijn “zorg en zorgzame buurten”. 

Sarah Dury

Co-director Research Lab

Sarah leidt de onderzoekslijn over sociale relaties en maatschappelijke participatie.

An-Sofie Smetcoren

Co-director Research Lab

An-Sofie leidt de onderzoekslijn “wonen en woonomgeving”. 

Postdoctoraal onderzoekers

Sofie Van Regenmortel

Senior Researcher

Sofie ondersteunt onderzoeksprojecten op statistisch vlak en doet onderzoek naar sociale uitsluiting bij ouderen. 

Saloua Berdai  

Senior Researcher

Saloua schreef haar doctoraat over dementie bij ouderen met een migratieachtergrond. 

Onderzoekers

Bas Dikmans

PhD Researcher

Bas is een kwalitatieve onderzoeker die zich richt op maatschappelijk engagement van ouderen in twee achtergestelde buurten in Brussel.  

Hannelore Stegen

PhD Researcher

Hannelore onderzoekt eenzaamheid bij kinderloze ouderen. 

Toon Vercauteren

PhD Researcher

Toon onderzoekt maatschappelijk engagement van ouderen. Hij werkt voornamelijk met kwantitatieve onderzoeksmethoden.  

Ariane Vanbellinghen

PhD Researcher

Ariane onderzoekt wonen en welbevinden bij ouderen doorheen de levensloop.  

Hanne Bakelants

PhD Researcher

Hanne richt zich op de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de VUB als ‘Compassionate University’.

Suzannah D'Hooghe

PhD Researcher

Suzannah onderzoekt de rol van de woonomgeving op het bewegings- en voedingsgedrag bij volwassenen in socio-economisch kwetsbare posities. 

Luise (Lu) Stoisser

PhD Researcher

Luise bestudeert woonverhuizingen op latere leeftijd en de effecten daarvan op sociale uitsluiting, waarbij hen kijkt naar alternatieve huisvestingssystemen als een mogelijke manier om negatieve gevolgen van verhuizing te verzachten.

Freya Häussermann

PhD Researcher

Freya onderzoekt de rol van de fysieke en sociale buurt op eenzaamheid bij volwassen.

Pamela Suero

PhD Researcher

Pamela onderzoekt ageing in place vanuit een mensenrechtenperspectief. Specifiek focust ze op migranten van Latijns-Amerika, vanuit een dekoloniaal perspectief.

Ann Claeys 

PhD Researcher

Ann werkt aan het onderzoeken en versterken van de competenties van zorgverleners op het gebied van diversiteit.

Charlotte Van Campfort

Wetenschappelijk medewerker

Charlotte ondersteunt onderzoekers en onderzoeksprojecten van de onderzoeksgroep.

Administratief personeel

Lieselot Degraeve

Medewerker kennisvalorisatie

Lieselot brengt onderzoek van de onderzoeksgroep tot bij professionals en het brede publiek. 

Geaffilieerde collega's

Nathalie Colpin

PhD Researcher

Schrijft haar doctoraat over hoe teams van vrijwilligers en betaalde werknemers effectief gemanaged kunnen worden om een succesvolle samenwerking te bewerkstelligen.

 

Daan Duppen 

Vrijwillig wetenschappelijk medewerker

Daan schreef zijn doctoraat over sociale omgeving en kwetsbaarheid en werkte mee aan mee aan het D-SCOPE SBO project

Sylvia Hoens

Vrijwillig wetenschappelijk medewerker

Sylvia schreef haar doctoraat over het potentieel van gezondheidswerkers en inwonende arbeidsmigranten om te voorzien in de onvervulde zorgbehoeften van oudere volwassenen.

Lise Switsers 

Vrijwillig wetenschappelijk medewerker

Lise schreef haar doctoraat over eenzaamheid bij ouderen vanuit een levensloopperspectief.  

Bram Fret 

Vrijwillig wetenschappelijk medewerker

Bram schreef zijn doctoraat over zorg en ondersteuning bij thuiswonende ouderen binnen het D-SCOPE project.  

Deborah Lambotte 

Vrijwillig wetenschappelijk medewerker

Deborah schreef haar doctoraat over zorgnetwerken bij thuiswonende, kwetsbare ouderen binnen het D-SCOPE project. Momenteel werkt ze als onderzoeker binnen het onderzoeksconsortium 360° Zorg en Welzijn op de HOGENT waar ze haar onderzoek naar mantelzorg en zorgnetwerken verder zet. 

Sander Lambrix 

Joint PhD Researcher

Sander schrijft momenteel aan zijn doctoraat binnen het HOUSE-project. Het betreft een joint-PhD met Universiteit Hasselt als hoofdinstelling. 

Micheline Phlix 

Joint PhD Researcher

Micheline schrijft momenteel aan haar doctoraat rond ‘Ageing in the context of migration: integrating a sense of home & wellbeing in diversity-sensitive housing design’. Het betreft een joint-PhD met Universiteit Hasselt als hoofdinstelling.  

Yasemin Inaç 

Joint PhD Researcher

Yasemin is betrokken bij het Civisano-project. Het betreft een joint-PhD met Ugent als hoofdinstelling. 

Thomas Dawance 

PhD Researcher

Thomas schrijft momenteel aan zijn doctoraat rond het CALICO-project. Het betreft een interdisciplinair doctoraat in samenwerking met COSMOPOLIS onderzoeksgroep van de VUB.  

Eva Dierckx 

Professor

Eva is professor binnen de vakgroep PSYC van de VUB en werkt daarnaast als stafmedewerker onderzoek bij de Alexianen Zorggroep Tienen. Binnen het SARLab was ze promotor van het D-SCOPE project en is promotor van verschillende PhD-onderzoekers rond eenzaamheid en psychisch welbevinden bij ouderen. 

Sara Marsillas  

Visiting Researcher (Spanje)

Sara schreef haar doctoraat rond Active Ageing. Binnen de Matia Gerontological Institute is ze gespecialiseerd in onderzoek naar eenzaamheid en zorginnovatie.  

Lisa Van Hove

PhD Researcher

Lisa werkt aan een doctoraat rond 'Suïcidale en niet-suïcidale zelfverwonding bij oudere volwassenen’ (promotor: Prof. dr. Imke Baetens en dr. Steven Vanderstichelen). Zij is tevens tewerkgesteld als onderzoeksassistent bij het International Consortium on Self-injury in Educational Settings, lid van BRUCC en COCO, en werkzaam als klinisch psychologe.

Alexis Creten

Vrijwillig wetenschappelijk medewerker

Alexis werkte als actie-onderzoeker op het Adhzis project, aan een innovatief model van inclusieve buurtzorg voor ouderen in de wijk Helmet in Schaarbeek

Honghui Pan

Vrijwillig wetenschappelijk medewerker

Honghui doet onderzoek naar welbevinden en eenzaamheid bij oudere, Chinese migranten.  

Martha Van den Bergh

Joint PhD Researcher

Martha schrijft haar doctoraat over de relaties tussen vrijwilligers en werknemers in publieke en non-profitorganisaties. Zij maakt een joint-PhD met Universiteit Antwerpen als hoofdinstelling.

Octavia Kint 

Vrijwillig wetenschappelijk medewerker

Octavia is actie-onderzoeker rond zorgzame buurten in Brussel.