Prof. Sarah Dury

ACHTERGROND

Sarah Dury startte in oktober 2020 als tenure track professor in Agogische Wetenschappen, na postdoc research fellow te zijn geweest bij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO). Sarah promoveerde binnen de Belgian Ageing Studies onderzoeksgroep in maart 2015 op een doctoraat getiteld 'Volunteering in later life: a focus on context' (promotor Dominique Verté). Haar onderzoek richt zich op participatie, sociale inclusie en compassionate gemeenschappen.  

 

Ze is betrokken bij verschillende lokale, nationale en Europese onderzoeksprojecten. Sarah is coördinator van het Compassionate Communities Expertisecentrum  van de Vrije Universiteit Brussel. Ze is co-promotor van het Sciensano-project CIVISANO (2019-2021), dat zich richt op de ontwikkeling van gezonde gemeenschappen door middel van participatief onderzoek met socio-economisch kwetsbare groepen. Sarah is ook co-promotor van het Europese CIVEX project (More Years Better Lives). Dit project onderzoekt de kenmerken en ervaringen van uitsluiting van maatschappelijke participatie op latere leeftijd. Ze coördineert ook het Erasmus+ project SEE ME (Social inclusion through Meaningful ageing) over hoe de kwaliteit van zorg en sociale inclusie voor ouderen kan worden verbeterd. Ze is partner van een H2020-project (2019-2023) en begeleidt zes PhD-studenten.  

 

Sarah doceert de cursus Social design, co-creatie en innovatie. Ze is bestuurslid van SamenToujours. 

KERNPUBLICATIES

  • Dury, S., Brosens, D., Pan, H., Principi, A., Smetcoren, A.-S., Perek-Bialas, J., De Donder, L. (2022) Helping behavior of older adults during the early COVID-19 lockdown in Belgium. Research on Aging. 
  • Vanderstichelen, D., Dury, S., De Gieter, S., Van Droogenbroeck, F., De Moortel, D., Van Hove, L., Rodeyns, J., Aernouts, N., Bakelants, H., Cohen, J., Chambaere, K., Spruyt, B., Zohar, G., Deliens, L., De Donder, L. (2022). Researching compassionate communities from an interdisciplinary perspective: the case of the Compassionate Communities Centre of Expertise (COCO). The Gerontologist.  
  • Switsers, L., Dury, S., Dierckx, E., De Donder, L. (2021). Exploring recent adverse and positive life events: A qualitative study among lonely older adults. Ageing International.  
  • Dury, S., Stas, L., Switsers, L., Duppen, D., Domenech Abella, J., Dierckx, E., De Donder, L., Consortium D-SCOPE. (2021). Gender-relateed differences in the relationship between social and activity participation and health and subjective well-being in later life. Social Science & Medicine. 
  • Dury, S., De Donder, L., De Witte, N., Buffel, T., Jacquet, W., & Verté, D. (2015). To Volunteer or Not: The Influence of Individual Characteristics, Resources, and Social Factors on the Likelihood of Volunteering by Older Adults. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 44(6), 1107-1128.

Voor een volledig overzicht zie Pure Databank. 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0743-0364  

ONDERZOEKSEXPERTISE

  • Vrijwilligerswerk, maatschappelijke betrokkenheid, sociale participatie 
  • Sociale netwerken, eenzaamheid, sociale inclusie 
  • Compassionate communities 

GET IN TOUCH

E-mail: Sarah.Dury@vub.be