SOCIALE RELATIES EN MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE

Kenmerken en ervaringen van in- en uitsluiting op het gebied van maatschappelijke engagement bij ouderen. Project gefinancierd door JPI "More Years, Better Lives". 

Onderzoek over kinderloosheid bij oudere volwassenen vanuit een levensloopperspectief. Gefinancierd door FWO Vlaanderen. 

Onderzoek naar de impact van de buurt op emotionele, sociale en existentiële eenzaamheid. Gefinancierd door FWO Vlaanderen. 

Doctoraatsonderzoek over eenzaamheid bij ouderen, vanuit een levensloopperspectief. Gefinancierd door FWO Vlaanderen. 

Een mixed-method analyse van netwerkposities, structuur en effectiviteit

Dit is een oplijsting van projecten onder coördinatorschap van prof. De Donder, prof. Dury of prof. Smetcoren. Voor 2022 werden hun projecten opgezet vanuit de onderzoeksgroep Belgian Ageing Studies, onder meer gekend van de ouderenbehoefteonderzoeken, o.l.v. Dominique Verté en Nico De Witte.