Only the lonely!?

Challenging stereotypes on loneliness among older people 

Omschrijving project

Ouderen kunnen kwetsbaar zijn voor eenzaamheid in hun latere levensjaren door verschillende verlieservaringen. Er is best al veel geweten over de rol van negatieve levensgebeurtenissen op eenzaamheid op latere leeftijd. Toch blijkt het cruciaal om ook de rol van vroegere levensgebeurtenissen op eenzaamheid in het latere leven mee te nemen. Het hoofdonderzoeksdoel van dit doctoraat is dan ook om meer inzicht te krijgen in de impact van levensgebeurtenissen, transities en trajecten die een impact hebben op eenzaamheid bij ouderen. 

 

Doctoraatsonderzoek (2017-2021) , gefinancierd door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO). 

Promotoren: Liesbeth De Donder, Sarah Dury, Eva Dierckx

Keywords

Eenzaamheid, levensloopperspectief 

Meer lezen

Contactpersoon

Lise Switsers - lise.switsers@vub.be