ZORG EN ZORGZAME BUURTEN

De Vrije Universiteit Brussel (VUB) wil van de universiteit een ‘Compassionate University’ maken. Daarmee benadrukt de VUB het streven om iedereen binnen onze universitaire gemeenschap bewust te maken van het belang van steun tijdens ervaringen van ernstige ziekte, overlijden, verlies en rouw. 

Onderzoek in samenwerking met Ferm en het expertisecentrum Compassionate Communities (COCO) naar het gebruik en betekenisgeving van troostplekken in de buurt.

Participatief onderzoek naar de rol van omgeving op lichaamsbeweging en eetgedrag bij socio-economisch kwetsbare volwassenen. Project gefinancierd door Sciensano. 

Expertisecentrum COCO brengt 8 onderzoeksgroepen van de VUB samen om te bouwen aan een meer compassionate samenleving. COCO is mogelijk dankzij het Interdisciplinary Research Program van de VUB.

Evaluatie van 35 zorgzame buurten. Onderzoek in opdracht van de Koning Boudewijnstichting voor Fonds Dr. Daniël De Coninck.

Co-creatief onderzoek met buurtgebruikers naar zorgzame buurten in twee Brusselse wijken. Project gefinancierd door het Innoviris Co-Create Programma. 

Project waarbij kennis en good practices werden verzameld over de ervaringen van dementie en dementiezorg binnen etnisch culturele minderheden in Brussel. Gefinancierd door Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Cultuursensitieve zorgambassadeurs in een Brussel werk-leertraject. Project gefinancierd door Europees Sociaal Fonds (ESF).  

Europees Erasmus+ project met 6 internationale partners met als doel de kwaliteit van zorg en sociale inclusie voor ouderen te verbeteren. Gefinancierd door de Europese Unie.  

Onderzoek naar een gerichte detectie van kwetsbare ouderen in hun lokale omgeving, met als doel ouderen te empoweren en zo hen zo lang mogelijk kwaliteitsvol te laten wonen in hun eigen omgeving. Gefinancierd door FWO Vlaanderen. 

Onderzoek in aanloop naar de 'Staten-Generaal Welzijn en Zorg Brussel' naar de toegankelijkheid van welzijn en zorg in Brussel.  Samenwerking met Kenniscentrum WWZ.

Onderzoek naar actief zorgzame buurten in Brussel en Antwerpen. Proeftuin binnen de 'Zorg Proeftuinen Vlaanderen' van Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie. 

Dit is een oplijsting van projecten onder coördinatorschap van prof. De Donder, prof. Dury of prof. Smetcoren. Voor 2022 werden hun projecten opgezet vanuit de onderzoeksgroep Belgian Ageing Studies, onder meer gekend van de ouderenbehoefteonderzoeken, o.l.v. Dominique Verté en Nico De Witte.