Lokaal samenwerken in zorgzame buurten 

Omschrijving project

Een zorgzame buurt komt er niet vanzelf. In dit onderzoek (2019-2021) gaan we na wat de ervaren meerwaarde is van de 35 initiatieven die het Fonds Dr. Daniël De Coninck ondersteunde om lokaal werk te maken van zorgzame buurten. De 35 beloftevolle praktijken trachten via zeer uiteenlopende benaderingen te bouwen aan een zorgzame buurt. Aan de hand van een online enquête en kwalitatieve focusgroepen via foto-elicitatie met initiatiefnemers en deelnemers gaat dit onderzoek het resultaat en proces na van deze initiatieven. Het zoomt in op de hindernissen, kansen en succesfactoren om zorgzame buurten te realiseren.  

Keywords

Zorgzame buurten, meerwaarde, proces 

Partners project

Meer lezen

De Donder, L., Hoens, S., Stegen, H., Kint, O. & Smetcoren, A.S. (2021). Lokaal samenwerken in zorgzame buurten. Report for Fonds Dr. Daniël De Coninck, Koning Boudewijnstichting. 

Contactpersoon

Prof. dr. Liesbeth De Donder - Liesbeth.De.Donder@vub.be