PROJECTEN

Ontdek onze verschillende projecten per onderzoeksthema: ‘sociale relaties en maatschappelijke participatie’, ‘zorg en zorgzame buurten, en ‘wonen en woonomgeving’.  

Dit is een oplijsting van projecten onder coördinatorschap van prof. De Donder, prof. Dury of prof. Smetcoren. Voor 2022 werden hun projecten opgezet vanuit de onderzoeksgroep Belgian Ageing Studies, onder meer gekend van de ouderenbehoefteonderzoeken, o.l.v. Dominique Verté en Nico De Witte.