D-SCOPE

Detection, support and care for older people: prevention and empowerment

Omschrijving project

Voortbouwend op de inzichten van het doctoraat van Nico De Witte over multidimensionale kwetsbaarheid, onderzoekt D-SCOPE (2015-2018) gerichte detectie van kwetsbare ouderen in hun lokale omgeving. Zo helpen we mee een nieuwe visie te ontwikkelen op de preventie van kwetsbaarheid bij ouderen in de toekomst, zodat zij zo lang mogelijk kwaliteitsvol thuis kunnen blijven wonen.  

 

We vertrekken van een multidisciplinair en vraaggestuurd perspectief: fysiek, cognitief, psychologisch, sociaal én vanuit de eigen leefomgeving van ouderen. Daarbij leggen we de nadruk op preventie en empowerment, vanuit de noden van ouderen zoals zij die zelf waarnemen. Tijdens het project werken we intensief samen met maatschappelijke partners die vertegenwoordigd zijn in de gebruikersgroep. We ontwikkelen, testen en evalueren adequate interventies, instrumenten, aanbevelingen en hulpmiddelen. 

 

Dit project wordt gefinancierd door het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie. 

 

Keywords

Kwetsbaarheid, ouderen, detectie, outreach, preventie, empowerment, lokale omgeving 

Partners project

Katholieke Universiteit Leuven 

 • Promotor prof. Schoenmakers 
 • Promotor prof. De Lepeleire 

Universiteit Antwerpen 

 • Promotor prof. Engelborghs
 • Promotor prof. De Deyn 

Universiteit Maastricht 

 • Promotor prof. Schols
 • Promotor prof. Zijlstra 
 • Promotor prof. Kempen †

Hogeschool Gent  

 • Promotor prof. De Witte 

Vrije Universiteit Brussel 

 • Promotor prof. De Donder
 • Promotor prof. Dierckx
 • Promotor prof. Kardol
 • Promotor prof. Verté

Meer lezen

 

De vijf D-SCOPE cahiers  

Contactpersoon

Liesbeth De Donder – Liesbeth.De.Donder@vub.be