AZOB

Actief Zorgzame Buurten

Omschrijving project

In 2013 werden in Vlaanderen 6 zorgproeftuinen gestart om nieuwe zorg-, hulpprocessen en –producten in de ouderenzorg te faciliteren zodat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen wonen. De zes zorgproeftuin-platformen creëerden een experimenteerruimte voor innovaties in de zorg voor ouderen om samen met de eindgebruiker nieuwe producten, diensten of processen te testen die de zorg en ondersteuning van thuiswonende ouderen verbeteren. 

 

De proeftuin Actief Zorgzame Buurt (AZOB) is een van de zes proeftuinen. Dit samenwerkingsverband tussen Antwerpse en Brusselse partners ontwikkelt een buurtgericht model van zorgorganisatie in een grootstedelijke context. De klemtoon ligt op het versterken van de zelfredzaamheid, bewustmaking en betrokkenheid van kwetsbare ouderen in de wisselwerking tussen wonen, welzijn en zorg.   

 

Liesbeth De Donder leidde de opdracht van het AZOB-platform om hun deelprojecten wetenschappelijk te monitoren. We zetten jaarlijks (2014-2015-2016) een kwalitatief onderzoek op via focusgroepen. Belangrijk bij de opstelling van het onderzoeksdesign was het multi-stakeholdersperspectief. In de zoektocht naar antwoorden op de vele vragen was het essentieel om de ervaringen en behoeften van de verschillende belanghebbenden in beeld te brengen. In elke buurt werd er steeds gekozen om focusgroepen te doen met ouderen, mantelzorgers, vrijwilligers en professionelen. 

 

Funding door proeftuinen Zorginnovatie (Vlaams Minister van Innovatie Ingrid Lieten) 

Keywords

Zorgzame Buurten, wonen, vrijwilligerswerk

Partners project

Meer lezen

  • De Donder, L., Smetcoren, A.-S., Dury, S., Van Regenmortel, S., Lambotte, D., Duppen, D. …, Brosens, D., De Witte, N., & Verté, D. (2017). Zorginnovatie in Vlaamse proeftuinen: Onderzoek naar Actief Zorgzame Buurten in Brussel en Antwerpen. Brussel: Kenniscentrum Woonzorg Brussel.  
  • Smetcoren, A.-S, De Donder, L., Duppen D., De Witte, N., Vanmechelen, O. & Verté, D. (2018). Towards an Active Caring Community in Brussels. In T. Buffel, S. Handles, C. Phillipson (Eds.) Age- friendly communities: A Global Perspective (pp.97-118). Bristol: Policy Press.  
  • https://www.kenniscentrumwwz.be/bouwen-aan-een-actief-zorgzame-buurt 

Contactpersoon 

Prof. dr. Liesbeth De Donder - Liesbeth.De.Donder@vub.be