Expertisecentrum Compassionate Communities (COCO) 

Omschrijving project

Het Compassionate Communities Center of Expertise (COCO) wil een meer compassionate samenleving creëren waarin gemeenschappen de capaciteit en kennis hebben om zorg te verlenen aan hun leden in tijden van ernstige ziekte, dood, sterven en verlies en om de maatschappelijke uitdagingen die daarmee gepaard gaan het hoofd te bieden. Met andere woorden, we gemeenschappen omvormen tot Compassionate Communities. Die verschuiving in de praktijk zal een brede cultuuromslag vergen en relevante expertise ontbreekt momenteel op veel vlakken. 

 

De specifieke doelstellingen van COCO zijn: 

 

  • Expertise opbouwen: Kennis en expertise ontwikkelen door interdisciplinair onderzoek naar Compassionate Communities uit te voeren, te stimuleren, te coördineren en te verzamelen; 
  • Expertise verschaffen: Kennis en expertise verspreiden en implementeren door kennisuitwisseling en wetenschappelijke, maatschappelijke en educatieve valorisatie voor verschillende doelgroepen; 
  • Een netwerk opbouwen: Mensen samenbrengen en samenwerken met onderzoekers, gemeenschappen, maatschappelijke actoren, beleidsmakers en andere belanghebbenden om een effectief extern netwerk op te bouwen en uit te groeien tot een expertisecentrum dat verankerd is in onderzoek en praktijk. 

 

COCO (2019-2024) krijgt projectmiddelen van het VUB-IRP-kanaal.  

Keywords

Compassionate Communities, Public Health, Ernstige ziekte, overlijden, rouw en verlies 

Partners project

Meer lezen

Contactpersonen

Prof. Dr. Sarah Dury - sarah.dury@vub.be  

Hanne Bakelants - hanne.eline.bakelants@vub.be