CIVISANO

Co-creative and geographical approaches to tackle socioeconomic disparities in health enhancing lifestyle

Omschrijving project

CIVISANO onderzoekt, zoals de naam aangeeft, de gezondheid (SANO) van burgers (CIVI). We onderzoeken de rol van waargenomen en objectieve omgevingsfactoren op het bewegings- en eetgedrag van volwassenen in socio-economisch kwetsbare situaties in twee Vlaamse gemeenten.  

 

We komen daarbij tegemoet aan de vraag naar studies die de omgeving beschouwen als een complex geheel met onderlinge verbanden tussen fysieke, socioculturele, economische en politieke structuren. Die zijn allemaal van invloed op de manier waarop mensen hun omgeving waarnemen en ervaren. De verschillende dimensies van het concept omgeving beïnvloeden het vermogen van mensen om gezond gedrag aan te nemen en vol te houden, zoals regelmatig bewegen of gezond eten.  

 

In het onderzoek (2019-2023) passen we een mixed-methodbenadering toe en gebruik we zowel kwantitatieve onderzoeksmethoden, bijvoorbeeld vragenlijst en omgevingsonderzoek, als kwalitatieve methoden, zoals walk-along, photovoice, focusgroepen, group model building en individual map creation. We betrekken burgers en lokale stakeholders om een brug te slaan tussen kennisontwikkeling en gezondheidsbevordering.  

 

Het project wordt gefinancierd door Sciensano.

 

Keywords

gezondheidspromotie, gezondheidsongelijkheid, lokale omgeving

Partners project

Meer lezen

D’Hooghe, S. (2022). Gezondheidsongelijkheid binnen de obesitaspandemie. Tijdschrift Grondrechten en Armoede, 3, 137-140. 

Contactpersonen 

Suzannah D’Hooghe - Suzannah.DHooghe@sciensano.be 

Sarah Dury - sarah.dury@vub.be