Staten-Generaal Welzijn en Zorg Brussel 

Omschrijving project

Wat zijn de welzijnsnoden van Brusselaars, nu en over 10 jaar? Hoe kunnen we samen aan de slag om voor 2020-2025 creatieve antwoorden te formuleren waarbij samenwerking en versterking van sectoren centraal staat, over de hokjes heen? Op 15 februari 2019 organiseerde het Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg vzw de Staten-Generaal Welzijn en Zorg in Brussel. Aan de vooravond van een nieuwe legislatuur werd het tijd om het brede veld van professionals en beleidsmakers uit de welzijns- en zorgsector onder te dompelen in een intens Brusselbad en een grondige stand van zaken op te maken over de uitdagingen voor een beter toegankelijke hulp- en zorgverlening. 

 

In de aanloop naar de Staten-Generaal onderzochten we samen met Kenniscentrum WWZ de ervaringen van gebruikers over de toegankelijkheid van welzijn en zorg in Brussel. We bevraagden bezoekers en gebruikers van woonzorgvoorzieningen, organisaties voor personen met een handicap en diverse welzijnsorganisaties over hun parcours naar hulpverlening, zorg en ondersteuning. Hun ervaringen en getuigenissen vulden we aan met de kijk en ervaringen van professionals. Dit alles resulteerde in het rapport ‘Van mens tot mens: Onderzoeksrapport over de ervaringen van gebruikers en professionals met de Brusselse welzijns- en zorgsector - Staten-Generaal Welzijn en Zorg 2019’. Prof. Liesbeth De Donder werd gevraagd de conclusies te schrijven van het rapport.  

 

Keywords

Welzijn, toegankelijkheid, zorg, Brussel 

Partners project

Meer lezen

Contact

Prof. Liesbeth De Donder - liesbeth.de.donder@vub.be