Netwerken van vrijwilligers en werknemers

Een mixed-method analyse van netwerkposities, structuur en effectiviteit

Omschrijving project

De laatste decennia vervullen vrijwilligers steeds meer een (essentiële) rol binnen de sociale sector. Ondanks de groeiende vraag naar sociale hulpverlening, de trend van individualisering en de opkomst van de participatiesamenleving, wordt deze sector ook geconfronteerd met bugettaire beperkingen vanuit overheidsinstanties. Als gevolg daarvan doen tal van publieke en non-profitorganisaties in toenemende mate een beroep op de vrijwillige inzet om hun organisatorische doelstellingen te verwezenlijken en de continuïteit van sociale dienstverlening te waarborgen. Deze vrijwilligers dienen gecoördineerd en begeleid te worden, ongeacht de missie van de organisatie, de organisatiestructuur of de omvang ervan.

 

In de academische literatuur worden teams van vrijwillige en betaalde werknemers doorgaans beschouwd als entiteiten bestaande uit twee afzonderlijke groepen die zich tegenover elkaar bevinden, terwijl coördinatie wordt beschouwd als een derde, afzonderlijke entiteit. Deze studie daarentegen benadert dergelijke samenwerkingen als netwerken die gekenmerkt worden door de onderlinge relaties tussen deze subgroepen waarbij coördinatie ook integraal deel kan uitmaken van het netwerk. Deze relationele benadering biedt niet alleen de mogelijkheid om de rollen van vrijwillige, betaalde en coördinerende medewerkers te onderzoeken, maar ook om de patronen van relaties in een team te analyseren en te begrijpen hoe deze relaties van invloed zijn op de sociale actoren binnen het netwerk.

 

In dit onderzoek (2023 – 2027), gefinancierd door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO) en het Oostenrijkse Wetenschapsfonds (FWF), wordt middels een mixed methods onderzoeksdesign en vanuit de sociale netwerkanalyse onderzocht 1) hoe netwerkstructuren van samenwerkingen tussen vrijwillige,  betaalde en coördinerende werknemers in de non-profit eruitzien; 2) welke posities vrijwillige,  betaalde en coördinerende werknemers innemen binnen het netwerk; 3) hoe teams van vrijwilligers en betaalde werknemers effectief gemanaged kunnen worden om een succesvolle samenwerking te bewerkstelligen.

 

Keywords

Vrijwilligers, Betaalde medewerkers, Teams, Non-profit organisaties, Sociale netwerkanalyse

Partners project

Nathalie Colpin (VUB)

Sarah Dury (VUB)

Willems Jurgen (WU Oostenrijk)

Kai Udo Klein (WU Oostenrijk)

Peter Raeymaeckers (UA)

Martha Van den Bergh (UA-VUB)

Contactpersonen

Prof. Dr. Sarah Dury - sarah.dury@vub.be