Loneliness and childlessness

Hoe ervaren kinderloze ouderen eenzaamheid 

Omschrijving project

Kinderen kunnen een belangrijke schakel in het sociale netwerk van ouderen zijn en ze zijn vaak de voornaamste mantelzorgers. Kinderloosheid neemt echter toe in de meeste Europese landen. De vraag kan dan ook gesteld worden hoe kinderloze ouderen ouder worden, en meer bepaald hoe ze eenzaamheid ervaren. De literatuur wijst op drie onderzoeksdoelstellingen: de noodzaak om 1) verschillende redenen voor kinderloosheid te bestuderen, 2) verschillende soorten eenzaamheid te bestuderen en 3) hierbij een levensloopperspectief te hanteren.  

 

Deze studie (2020-2024), gefinancierd door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO), onderzoekt de relatie tussen kinderloosheid en verschillende soorten eenzaamheid, en hoe de redenen voor kinderloosheid die relatie beïnvloeden. Daarvoor gebruiken we een mixed-method approach: 1) een systematisch literatuuronderzoek, 2) kwalitatieve levensverhaalinterviews met (kinderloze) ouderen aan de hand van de techniek van McAdams en 3) een gestandaardiseerde survey bij ouderen.  

 

Met het onderzoek willen we bijdragen aan de bestaande eenzaamheidstheorieën door een levensloopbenadering te gebruiken. Dat betekent dat we inzicht verkrijgen in de dynamiek en patronen van eenzaamheid tijdens de levensloop en de effecten van kinderloosheid op latere leeftijd. De resultaten kunnen worden gebruikt voor preventieprogramma's om eenzaamheid te verminderen, in het bijzonder bij kinderloze ouderen. 

 

Promotor: Liesbeth De Donder, Eva Dierckx

Keywords

Kinderloosheid, Eenzaamheid, Ouderen

Meer lezen

Contactpersoon

Hannelore Stegen - hannelore.stegen@vub.be