Loneliness and childlessness

Hoe ervaren kinderloze ouderen eenzaamheid 

GEZOCHT: 60-plussers voor onderzoek over de impact van wel/geen kinderen op welzijn

 

Voor ouderen zijn hun kinderen vaak een belangrijke schakel in hun sociale netwerk. Wat is de impact van het al dan niet hebben van kinderen op het welzijn van 60-plussers? In het kader van haar doctoraatsonderzoek, brengt Hannelore Stegen (Society and Ageing Research Lab, VUB) in kaart in welke mate 60-plussers welzijnsgevoelens ervaren en wat de mogelijke rol van het hebben van kinderen daarin is. Ook andere factoren die deze gevoelens mogelijks beïnvloeden, waaronder kwantiteit en kwaliteit van sociale contacten, burgerlijke status en partnerstatus worden bevraagd. Deelnemers aan dit onderzoek moeten minstens 60 jaar oud zijn, Nederlandstalig zijn en thuiswonen in Vlaanderen of in Brussel (dus niet in een woonzorgcentrum). Alle gegevens worden geanonimiseerd en vertrouwelijk behandeld.

 

Wens je graag deel te nemen aan de survey? Dit kan via volgende link: https://vub.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_8puRP5WDEnXGMXI.

 

Voor meer informatie kan je Hannelore ook steeds contacteren door te mailen naar hannelore.stegen@vub.be of te bellen naar +32 477 09 94 12.

 

Omschrijving project

Kinderen kunnen een belangrijke schakel in het sociale netwerk van ouderen zijn en ze zijn vaak de voornaamste mantelzorgers. Kinderloosheid neemt echter toe in de meeste Europese landen. De vraag kan dan ook gesteld worden hoe kinderloze ouderen ouder worden, en meer bepaald hoe ze eenzaamheid ervaren. De literatuur wijst op drie onderzoeksdoelstellingen: de noodzaak om 1) verschillende redenen voor kinderloosheid te bestuderen, 2) verschillende soorten eenzaamheid te bestuderen en 3) hierbij een levensloopperspectief te hanteren.  

 

Deze studie (2020-2024), gefinancierd door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO), onderzoekt de relatie tussen kinderloosheid en verschillende soorten eenzaamheid, en hoe de redenen voor kinderloosheid die relatie beïnvloeden. Daarvoor gebruiken we een mixed-method approach: 1) een systematisch literatuuronderzoek, 2) kwalitatieve levensverhaalinterviews met (kinderloze) ouderen aan de hand van de techniek van McAdams en 3) een gestandaardiseerde survey bij ouderen.  

 

Met het onderzoek willen we bijdragen aan de bestaande eenzaamheidstheorieën door een levensloopbenadering te gebruiken. Dat betekent dat we inzicht verkrijgen in de dynamiek en patronen van eenzaamheid tijdens de levensloop en de effecten van kinderloosheid op latere leeftijd. De resultaten kunnen worden gebruikt voor preventieprogramma's om eenzaamheid te verminderen, in het bijzonder bij kinderloze ouderen. 

 

Promotor: Liesbeth De Donder, Eva Dierckx

Keywords

Kinderloosheid, Eenzaamheid, Ouderen

Meer lezen

Contactpersoon

Hannelore Stegen - hannelore.stegen@vub.be