CIVEX

Exclusion from civic engagement of a diverse older population: Features, experiences and policy implications

Omschrijving project

Het Europese CIVEX-project onderzoekt de kenmerken en ervaringen van inclusie en uitsluiting van multidimensioneel, maatschappelijk engagement op latere leeftijd, en ontwikkelt beleidsmaatregelen om uitsluiting van maatschappelijk engagement aan te pakken.

 

Het project werpt licht op de manieren waarop ouderen zich inzetten voor de samenleving en welke drempels zij daarbij ervaren. Het gaat specifiek om ouderen die 1) in een woonzorgcentrum wonen, 2) thuis professionele zorg ontvangen, 3) in socio-economisch kansarme buurten wonen, of 4) een niet-Europese migratieachtergrond hebben. Binnen CIVEX bekijken we maatschappelijk engagement heel breed: gaande van vrijwilligerswerk, lidmaatschap van een vereniging, politiek engagement, digitaal engagement tot informele hulp. Allen zijn uitingen van maatschappelijk engagement van ouderen.

 

Het project maakt gebruik van zowel kwalitatief als kwantitaief onderzoek. De voornaamste kwalitatieve methodes zijn levensverhaalinterviews en levensdiagrammen om te begrijpen hoe levensgebeurtenissen een uitwerking hebben op maatschappelijk engagement. Voor de kwantitatieve werkpaketten wordt gebruik gemaakt van databases zoals SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe), EQLS (European Quality of Life Survey) en ELSA (English Longitudinal Study Of Ageing). Het doel is om via latente klasse en multilevel-analyse verschillende profielen van multidimensioneel, maatschappelijk engagement te identificeren, door op micro-, meso-, en macroniveau variabelen te onderzoeken die zicht geven in de in- en uitsluiting van ouderen op het gebied van multidimensioneel, maatschappelijk engagement.

 

Dit onderzoeksproject is gefinancierd in het kader van het Joint Programming Initiative (JPI) “More Years, Better Lives”.

 

Keywords

Maatschappelijk engagement, sociaal engagement, sociale uitsluiting

Partners project

Meer lezen

Contactpersonen

Prof. Dr. Sarah Dury - sarah.dury@vub.be  

Bas Dikmans - bas.dikmans@vub.be  

Toon Vercauteren - toon.vercauteren@vub.be