A lonely planet

Addressing LONELIness from a PLAce-based perspective: research on the influence of Neighbourhood and EnvironmenT 

Omschrijving project

Een belangrijke Vlaamse beleidsdoelstelling is om eenzaamheid tegen te gaan door te investeren in zorgzame buurten. Onderzoek wijst aan dat fysieke en sociale buurtkenmerken eenzaamheid beïnvloeden, zoals publieke parken, toegang tot huisvesting en openbaar vervoer. Maar er is nog niet veel meer over geweten. Daarom is het belangrijk om de relatie tussen de buurt en eenzaamheid te onderzoeken. Bovendien is heel wat eenzaamheidsonderzoek beperkt tot specifieke leeftijdsgroepen en neemt het de eenzaamheidsdimensies (emotioneel, sociaal en existentieel) niet in rekening. Die dimensies zijn nochtans cruciaal omdat eenzaamheidsinterventies aangepast moeten zijn aan de unieke noden van het individu en aan de specifieke eenzaamheidsdimensies.  

 

Dit project (2022-2026), gefinancierd door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO), wil inzicht verwerven in 1) welke buurtkenmerken samenhangen met het eenzaamheidsrisico bij volwassenen, 2) hoe we die relatie kunnen verklaren, en 2) welke praktijken op buurtniveau eenzaamheid kunnen tegengaan. Dankzij deze structurele aanpak van eenzaamheid op het mesoniveau kunnen we specifieke adviezen formuleren voor een brede waaier aan Vlaamse en lokale beleidsactoren, en evidence-based tools ontwikkelen om eenzaamheid tegen te gaan vanuit een buurtperspectief. 

Keywords

Eenzaamheid, zorgzame buurten, buurtkenmerken

Partners project

Contactpersoon

Daan Duppen - daan.duppen@vub.be