Ariane Vanbellinghen

ACHTERGROND

Ariane startte in 2021 als doctoraatsonderzoeker binnen het Strategisch Basis Onderzoeksproject HOUSE. Ze onderzoekt samen met vijf andere onderzoekers innovatieve woonconcepten voor huidige en toekomstige ouderen die het subjectief welbevinden positief beïnvloeden. Voor meer informatie, kan u de HOUSE-website raadplegen. 

  
In 2019 behaalde Ariane haar bachelordiploma in Sociaal Werk. Gezien haar interesse in beleid binnen de sociale sector behaalde ze een paar jaar later ook haar master in Bestuurskunde en Publiek Management.  Onderwerpen die aan bod kwamen binnen haar academische opleiding blijven een belangrijke bron van interesse binnen haar doctoraat: ouderen in kwetsbare situaties en het erkennen van de heterogeniteit onder ouderen. 

 

KERNPUBLICATIES

Vanbellinghen, A. (2020). Politiek zelfvertrouwen bij mensen met een Turkse migratieachtergrond (Masterproef, UGent). 

 

 Voor een compleet overzicht, zie Pure Databank.  

ORCID:https://orcid.org/0000-0003-3176-847X 

ONDERZOEKSEXPERTISE

  • Ageing well in the right place 
  • Wonen en welbevinden  
  • sociale gerontologie  
  • omgevingsgerontologie  

GET IN TOUCH