Dr. Saloua Berdai Chaouni

(zij/haar)

ACHTERGROND

Saloua Berdai Chaouni is verbonden als post-doctoraal onderzoeker binnen Society and Ageing Research Lab. Ze behaalde een master in Biomedische Wetenschappen en in Gerontologische Wetenschappen, evenals verschillende accreditaties in Management. Na een korte academische periode waarin ze in-vivo neurofysiologisch onderzoek deed, stapte ze het sociale werkveld in.  In 2005 publiceerde ze haar eerste werk over ouderen met een migratieachtergrond als beleidsonderzoek in Brussel. Dit was het begin van twee decennia van innovatieve praktijk, beleid, consultancy, pleitbezorging en actieonderzoek op het snijvlak van (ouderen)zorg en etnische diversiteit, in België en Europa. Haar pionierswerk leidde tot talrijke publicaties, beleidsrichtlijnen en instrumenten zoals "Gids voor interculturele ouderenzorg" en leidraad voor een cultuursensitieve zorgorganisatie en "Kleurrijk gezond", een instrument om gezonde voeding te promoten bij etnisch-culturele minderheden dat werd opgenomen door het Vlaams Instituut voor Gezond Leven.   Ze leidde ook veranderingsprocessen rond diversiteit en inclusie in verschillende social-profit organisaties. In 2012 ontving ze de Charles Ullens Prijs van de Koning Boudewijnstichting voor haar beleidsrelevant onderzoek naar ouderen met een migratieachtergrond in België. In 2018 werd ze erkend voor haar academisch en educatief werk als lid van de Belgisch-Marokkaanse diaspora met een Diwan Award.   

 

Ze promoveerde in 2021 met de titel "Grasping fading memories of a motherland: capturing dynamic care realities". Een opdracht dat ze combineerde met haar werk als docent en onderzoeker aan de Karel de Grote Hogeschool en Erasmus Hogeschool Brussel. Haar huidige onderzoekswerk richt zich op ouderen met een migratieachtergrond, inclusieve ouderen- en dementiezorg en dekoloniale zorg en onderzoek.  Ze is ook actief in verschillende organisaties en beleidsraden die zich inzetten voor inclusieve zorg voor etnische-culturele minderheden in België en Europa. Daarnaast zet ze zich in voor intersectionele sociale rechtvaardigheid.

KERNPUBLICATIES

  • Berdai ChaouniS., Smetcoren, A. S., & De Donder, L. (2020). Caring for migrant older Moroccans with dementia in Belgium as a complex and dynamic transnational network of informal and professional care: A qualitative study. International Journal of Nursing Studies, 101, 103413. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2019.103413
  • Berdai Chaouni, S., Claeys, A., Broeke, J. Van Den, & Donder, L. De. (2021). Doing research on the intersection of ethnicity and old age : Key insights from decolonial frameworks. Journal of Aging Studies, https://doi.org/10.1016/j.jaging.2020.100909
  • Berdai Chaouni S. & Claeys A. (2021) Dementie bij ouderen met migratie-achtergrond. Garant/Maklu.
  • Berdai Chaouni S. (2022) Geïntegreerde zorg zonder exclusieven. In Geïntegreerde zorg: werken aan samenwerken. Eds. Jo Van Deurzen & Stef Steyaert. LannooCampus
  • Berdai Chaouni S. (2023) Inclusieve ouderenrechten in een diverse samenleving. In Ongehoord en ongezien: hoe Vlaanderen vergrijst. Eds. Vrancken, De Decker, Verté & Crevit. Gompel & Svacina

ONDERZOEKSEXPERTISE

  • Ouderen met een migratieachtergrond
  • Inclusieve ouderen- en dementiezorg
  • Intersectionele uitsluitingsmechanismen en racisme
  • Dekoloniaal onderzoek
  • Informele en formele zorg

GET IN TOUCH

e-mail: saloua.berdai-chaouni@vub.be

telefoon: +32 477 96 56 88