Freya Häussermann

(zij/haar)

 

ACHTERGROND

Freya begon in 2022 als doctoraatsonderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel binnen het FWO Specifiek Basisonderzoeksproject: A Lonely Planet? EENZAAMHEID aanpakken vanuit een PLAce-gebaseerd perspectief: onderzoek naar de invloed van buurt en omgeving.

 

Ze studeerde in 2012 af als Master of Sciences in de Sociaal Agogische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. Na het behalen van haar masterdiploma ging ze aan de slag in haar vakgebied. Ze werkte kort als woonbegeleidster voor volwassenen met een verstandelijke beperking, voordat ze aan de slag ging als afdelingshoofd in een deelorganisatie voor volwassenen met een verstandelijke beperking van het OCMW Brugge. Als liaison tussen praktijk en beleid vertaalde ze dagelijkse uitdagingen naar het beleid en implementeerde ze in de praktijk wetenschappelijke inzichten, met de daaraan gerelateerde beleidsaanbevelingen.

ONDERZOEKSEXPERTISE

  • Eenzaamheid
  • Buurt
  • Leefmilieu
  • Geïntegreerde gemeenschapszorg
  • Zorgzame Buurten

GET IN TOUCH

e-mail: Freya.haussermann@vub.be

Telefoon: +32 476 25 95 35