Toon Vercauteren

(hij/hem)

 

ACHTERGROND

Toon Vercauteren is doctoraatsonderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Zijn onderzoek is gericht op een kwantitatieve vergelijkende studie van secundaire data, uit databases zoals SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe), EQLS (European Quality of Life Survey), en ELSA (English Longitudinal Study Of Ageing). Hij analyseert determinanten op micro-, meso- en macroniveau van uitsluiting van maatschappelijk engagement bij ouderen. 

 

Toon heeft een bachelor leerkracht secundair onderwijs (Nederlands-geschiedenis-economie) en een master in de agogische wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij startte zijn doctoraat in 2021 en werkt momenteel in het Europese CIVEX-project dat zich richt op de sociale uitsluiting van maatschappelijk engagement van ouderen. Toon was als jobstudent aan de VUB ook betrokken bij de projecten CALICO en SEE ME.    

KERNPUBLICATIES

  • Vercauteren, T. (2021). Gaming in the economics lesson. Study on the learning outcomes and experiences of students using a serious game in the economics lesson in the third grade ASO of Flemish secondary education. (Masterproef, Vrije Universiteit Brussel). 

 

Voor een volledig overzicht zie Pure Databank 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4142-5745 

ONDERZOEKSEXPERTISE

  • Maatschappelijk engagement 
  • Sociale inclusie en exclusie 
  • Latente klassenanalyse, Statistical analysis met SPSS, Levensverhaalinterviews

GET IN TOUCH

E-mail: toon.vercauteren@vub.be  

Telefoon: +32 497 65 31 48