HOMeAGE

"Ageing, Place and Home"

Omschrijving project

HOMeAGE (2023-2026) is een door de Europese Unie gefinancierd Marie Skłodowska-Curie doctoraal trainingnetwerk georganiseerd door negen universiteiten en meer dan twintig overheids- en niet-gouvernementele instellingen dat tot doel heeft een interdisciplinair, intersectoraal en internationaal doctoraatsprogramma op te zetten dat de nieuwe leiders en onderzoekers wil opleiden voor de bevordering van op evidence-basesd innovatie op vlak van ageing in place.

Ageing in place is cruciaal voor de toekomst van ouder wordende samenleving in Europa. Waar mensen ouder worden is fundamenteel voor hun gezondheid en welzijn. Met 92 miljoen oudere mensen in Europa en een verwachte toename tot 130 miljoen tegen 2050, is  het bevorderen van ouder worden op de juiste plaats essentieel. Er is echter een gebrek aan onderzoeksleiders die transcidispinair, disicpline en sectoroverschrijvend  onderzoek en innovaties rond ageing in place kunnen leiden. Het doctoraal trainginsnetwerk HOMeAGE wil dit te kort aanvullen. HOMeAGE pakt door 12 inidivudele onderzoeksprojecten van 12 doctoraats onderzoekers drie onderling verbonden uitdagingen aan namelijk 1) needs and systems 2) home and beloning en 2) rights and voice.

 

Dit onderzoeksproject is gefinancierd door de Europese Unie.

Keywords 

Ageing in place, ouder worden op de juiste plaats

Partners project

Prof. Kieran Walsh – NUI Ierland Galway (projectcoördinator):
De partners uit België zijn SARLab (VUB), Kenniscentrum Welzijn Wonen Zorg, en Age Platform Europe.

Andere partners zijn:

Masarykova Univerzita, Goethe Universität Frankfurt Am Main, INRCA, Open Universiteit, University of Tampere;

University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland, University of Manchester, Manchester Metropolitan University, Hasselt University, Oslo Metropolitan University,  UniversitaÌ€ Politecnica Delle Marchel,

Department of Health (Ireland), International Federation on Ageing (Canada), Greater Manchester Combined Authority, Stichting Vilans, Gerontological Institute (Czechia), Tech4Care, The United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), Age Action Ireland, Transportokonomisk  Institutt, PI Consultancy NL & World Health Organisation

Meer lezen

Contactpersonen

Prof. dr. An-Sofie Smetcoren - an-sofie.smetcoren@vub.be 

Prof. dr. Liesbeth De Donder - liesbeth.de.donder@vub.be 

Dr. Sofie Van Regenmortel - sofie.van.regenmortel@vub.be
Lu Stoisser - Luise.Lilo.Stoisser@vub.be
Pamela Suero - Yudi.Pamela.Suero.Samboy@vub.be