Ann Claeys

(zij/haar)

 

ACHTERGROND

Ann Claeys behaalde haar bachelor in Verpleegkunde in 2003 en behaalde sinds 2006 haar masterdiploma in de Gerontologie. Haar verpleegkundige ervaring is voornamelijk gericht op ouderenzorg, waarbij ze zowel binnen intra- als extramurale zorginstellingen heeft gewerkt. Ze deelt haar uitgebreide kennis en ervaring als docent in de professionele bacheloropleiding Verpleegkunde aan de Erasmushogeschool Brussel. Momenteel zet ze haar expertise in aan de Vrije Universiteit Brussel, waar ze bezig is met haar doctoraatsonderzoek over de competenties van zorgverleners op het gebied van diversiteit.

 

Haar inzichten heeft ze gedeeld als medeauteur van het 'Werkboek cultuursensitieve zorg', een bron van praktische tips voor zorg- en hulpverleners die te maken hebben met zorgvragers met diverse achtergronden. Bovendien is ze medeauteur van het boek 'Dementie bij ouderen met een migratieachtergrond', waarin dit specifieke onderwerp diepgaand wordt behandeld

KERNPUBLICATIES

  • Claeys, A., Berdai‐Chaouni, S., Tricas‐Sauras, S., & De Donder, L. (2022). Barriers and facilitators in providing care for patients with a migration background. Journal of Clinical Nursing. 2023 Mar; 32(5-6):912-925. Epub 2022 Aug 15.
  • Claeys, A., Berdai Chaouni, S., Tricas-Sauras, S., & De Donder, L. (2020). Culturally Sensitive Care: Definitions, Perceptions, and Practices of Health Care Professionals. Journal of Transcultural Nursing, 32(5), 484-492. Epub 2020 Nov 5.
  • Berdai-Chaouni, S., & Claeys, A. (2021). Dementie bij ouderen met een migratieachtergrond. Garant/ Maklu; Antwerpen. 241 p. ISBN 9789044138276.

ONDERZOEKSEXPERTISE

  • Diversiteit in de zorg

  • Ouderenzorg

  • Competenties bij zorgverleners

GET IN TOUCH

E-mail: Ann.Claeys@vub.be

Telephone: +32 472 96 10 24

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ann-claeys-50b83465/