Octavia Kint

ACHTERGROND

Octavia schreef haar doctoraat over participatief onderzoek in buurten, meer bepaald de rol die onderzoek kan spelen voor stedelijke uitdagingen in het samenleven. In haar doctoraat maakt ze gebruik van verschillende participatieve methodes: walk-along interviews, mapping workshops, creatieve ateliers, collectieve analyse …