CALICO

Care and Living in Community

Omschrijving project

CALICO, "CAre and LIving in COmmunity", is een project van 34 appartementen in cohousing dat een generatie- en sociale mix biedt in interactie met de buurt. De prioriteiten zijn gendergelijkheid, aandacht voor geboorte en levenseinde in het hart van het samenleven, zorg, en toegang tot huisvesting in het kader van een Community Land Trust, een stuk grond dat wordt beheerd als een gemeenschappelijk goed. 

 

Het CALICO-project (2018-2021) omvat zowel een intergenerationele als een interculturele component met bijzondere aandacht voor de genderdimensie, en voorziet in huisvesting voor gezinnen met een laag inkomen. Dit project wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling via het initiatief voor innovatieve acties in steden. Het CALICO-project richt zich op drie bijzonder kwetsbare groepen: ouderen, vrouwen (alleenstaande vrouwen en eenoudergezinnen) en mensen met een immigrantenachtergrond. Het project wil een door de gemeenschap geleid huisvestingsproject ontwerpen dat sociaaleconomisch gemengd (meestal betaalbaar), multicultureel, intergenerationeel en gendersensitief is. Om hieraan tegemoet te komen, streeft het project er ook naar een diverse groep bewoners te betrekken. 

 

Keywords

Zorg, wonen, gemeenschap, community land trust

Follow-up research: Living together and care within CALICO

2023 04 FOLLOW UP CALICO
PDF – 4,3 MB 105 downloads

Partners project

Meer lezen

Contactpersoon

Prof. dr. An-Sofie Smetcoren - an-sofie.smetcoren@vub.be