Entour'âge Noord

Omschrijving project

Entour-Age Noord (2014-2016) werd gesubsidieerd door het ‘Innovative Brussels Care’-programma van Innoviris met co-financiering van ‘Innoverende Stedelijke Netwerken’ van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Beide funding-kanalen hebben als doel om innovatieve projecten te stimuleren en ondersteunen binnen de Brusselse ouderenzorg (preventie, sensibilisering, diagnostiek, zorg en interventie) en over sociale cohesie bij diverse groepen.  

 

Binnen deze doelstellingen werken we in Entour-Age Noord samen met verschillende partners uit de woon- en zorgsector om 1) innovatieve kleinschalige woonmodellen voor ouderen te ontwikkelen en 2) nieuwe zorgberoepen te ontwikkelen die deze woonmodellen kunnen faciliteren. De uiteindelijke bedoeling is om de woon- en levenskwaliteit van ouderen in de Brabantwijk (Schaarbeek) te versterken en om ouderen zo de mogelijkheid te geven te kunnen kiezen hoe ze in de toekomst willen wonen. Doorheen het project zetten we een social designtraject op waarbij naast projectpartners ook ouderen, mantelzorgers, buurtbewoners en zorgprofessionals betrokken worden. Met deze doelstelling wil het Entour-Age Noord project ook verder bouwen aan de ontwikkeling van Actief Zorgzame Buurten, een buurtgericht zorgmodel dat de autonomie van ouderen versterkt door formele en informele zorg te ondersteunen en te waarderen, in een stedelijke context met een focus op de diversiteit van ouderen. 

 

Keywords

Innovatieve huisvesting, zorgzame buurten, social design traject

Partners project

Meer lezen

Contactpersoon

Prof. dr. An-Sofie Smetcoren - an-sofie.smetcoren@vub.be