Reno-Lab-C

Samen renoveren 

Omschrijving project

Het project Reno-Lab-C Samen Renoveren (2017-2021) maakt deel uit van de Living Labs Brussels Retrofit. Deze Living Labs hebben als doel om de renovatie van Brusselse woningen te bevorderen en zo ruimte te geven aan experimenten en innovatie.  

 

Het doel van Reno-Lab-C is om Brusselse woningeigenaars en huurders aan te moedigen hun woning te renoveren, met het oog op de Europese klimaatdoelstellingen. Niet iedereen komt vandaag aan renoveren toe omwille van financiële remmen, de administratieve en praktische rompslomp, de moeilijke zoektocht naar aannemers, enzovoort. Reno-Lab-C zoekt een aanpak die de drempels naar renovatie voor eigenaars en huurders wegneemt.  

 

We analyseren de drempels in het renovatietraject van bewoners en organiseren huisbezoeken en overlegtafels met bewoners. Een aantal bewoners krijgen hierbij begeleiding van de renovatieadviseurs van Buurthuis Bonnevie tijdens hun renovatietraject. Samen werken ze een stappenplan uit om de renovatie tot een goed einde te brengen. Tot slot ontwikkelen we de tool Rhizoom, een digitaal platform voor woningbeheer dat alle informatie en adviezen verzamelt tijdens het renovatietraject. 

 

Keywords

Woningrenovatie, welzijn, participatieve aanpak

Partners project

Meer lezen

Contactpersoon

Prof. dr. An-Sofie Smetcoren – An-Sofie.Smetcoren@vub.be